Tag og Vinduer

Renovering af tag og vinduer vil givetvis på et eller andet tidspunkt komme på tale de danske vejrforhold taget i betragtning. Vi rådgiver og udfører både tag- og vinduesarbejder. Der skal vælges et tagmateriale fx tagsten og overfladestruktur på den valgte tagdækning, ud fra husets øvrige former, farver, materialer og struktur i facader. Hus og tag skal matche hinanden, så helhedsbilledet for huset er indbydende og fremtoner kvalitet og holdbarhed. Ligeledes med vinduer udøver vi personlig rådgivning, således at det bedste valg sikres.