Frederiksborg Amts Avis, mandag den 18. februar 2008:
Artiklen er gengivet med tilladelse fra Frederiksborg Amts Avis. Alle rettigheder tilhører Frederiksborg Amts Avis.