Kontakt

Tømrer- og Snedkermester
Søren Flemming Hansen
Agerskellet 3
4040 Jyllinge
Mobiltlf:    2673 0756
Kontor:    4673 0756
Fax:         4673 0762
soren@sorenflemminghansen.dk

Tømrer- og Snedkermester Søren Flemming Hansen